ICT-NOORD houdt op te bestaan

Na 24 jaar heeft het bestuur van ICT-Noord na overleg met haar leden besloten het samenwerkingsverband te beëindigen.

In de 1996 was ICT-Noord het eerste samenwerkingsverband om ICT in het onderwijs op de agenda van scholen te plaatsen.
Ons samenwerkingsverband voor scholen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe heeft alle samenwerkingsverbanden overleefd, maar het is tijd geworden om te stoppen.
In de afgelopen jaren is het ledental teruggelopen en werd het steeds moeilijker om als vereniging meerwaarde aan het onderwijs te leveren.

Op het hoogtepunt van onze vereniging maakten vijftig schoolbesturen er deel van uit. Schoolbesturen die toen gezamenlijk vijftigduizend leerlingen vertegenwoordigden.

ICT- Noord heeft een veelheid aan programma’s, conferenties en themabijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast organiseerde de vereniging reizen naar het buitenland: naar de BETT in Londen en Estland en Finland.

Jarenlang speelde ICT-Noord een verbindende rol tussen systeembeheerders en had grote invloed op aanleg van infrastructuur en de aanschaf van hardware en software.

De vereniging ICT-Noord heeft op velerlei vlakken een pioniersrol vervuld en aan de basis gestaan van velerlei initiatieven om ICT in de primaire en secundaire processen een betekenisvolle rol te geven.

Met ingang van 1 april 2020 houdt de vereniging op te bestaan, het bestuur zal de zaken tot 31 december afhandelen.